Försäkringskassan ersätter utländska privatsjukhus, men inte svenska

Om du är trött på höftsmärtorna och de långa operationsköerna på ditt lokala landstingssjukhus kan du packa väskan och åka till ett annat EU-land och operera dig. Du måste själv betala för vården, men väl hemma kan du skicka en kopia av räkningen till Försäkringskassan som ersätter dig i efterhand för dina utlägg. Det har ingen betydelse ifall operationen utförs av ett offentligt eller privat sjukhus. Inte heller vad operationen kostar. Det saknas nämligen en gemensam prislista för EU-vården. Sedan denna möjlighet infördes år 2004 har näsjukhusstan 5000 personer beviljats ersättning av Försäkringskassan.  

Skulle du istället välja att operera dig på ett privatsjukhus i Sverige, utan vårdavtal med något landsting, får du i bästa fall resan subventionerad ifall du är pensionär eller student och åker tåg till sjukhuset. Resten får du betala själv.

Sjukt är ordet för denna ordning. Antingen bör alla få ersättning för sina vårdkostnader oavsett vårdgivare eller så bör alla ansöka om förhandsbesked från Försäkringskassan innan operationsresan påbörjas. Men i den bästa av alla världar borde vi alla garanteras en likvärdig och snabb vård oavsett var vi bor och vår ekonomiska situation. Det är rättvist tycker jag!

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*