Efterlevandeskyddet i premiepensionen slopas

PMMOm jag olyckligtvis dör innan jag går i ålderspension riskerar min fru och mina barn att bli blåsta på hela mitt samlade premiepensionskapital. I dag är detta kapital en blygsam summa, men om 25 år har det förhoppningsvis tangerat miljonnivån. Och så kommer det troligen att vara för flertalet premiepensionssparare om vi utgår från en normalt årlig värdeutveckling. . Vem får då mina premiepensionspengar? Jo, de utbetalas som så kallade arvsvinster till alla som är födda samma år som jag.

Det blir nämligen konsekvensen av regeringens förslag som presenterades i veckan. Regeringen vill nämligen slopa det lagstadgade efterlevandeskyddet för premiepensionsspararna som klubbades av riksdagen år 1998 men som hitintills inte genomförts. Endast efterlevandeskyddet för personer som har tagit ut premiepensionen infördes.

Jag har förvisso förståelse för regeringens vilja att slopa den nuvarande modellen för efterlevandeskydd. Dels med tanke på modellens finansiella svagheter, dels att den inte erbjuder ett fullgott ekonomiskt skydd för de efterlevande. Men jag begriper inte varför inte regeringen seriöst prövar andra lösningar. Behovet av ett bra efterlevandeskydd försvinner inte bara för att regeringen, med Pensionsgruppens goda minne, vill begrava nuvarande efterlevandeskydd.

Varför skulle inte ett sedvanligt återbetalningsskydd, som används i både tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar kunna vara ett alternativ även för premiepensionssystemet? Ett sådant skydd innebär att hela pensionskapitalet utbetalas till efterlevande. Regeringen avfärdar återbetalningsskyddsmodellen med att en sådan lösning skulle kräva en hälsoprövning vilket inte ses som förenligt med socialförsäkringssystemets principer. Givetvis ska inte hälsoprövning tillämpas på socialförsäkringar som garanterar medborgarna ett likvärdigt skydd vid arbetsoförmåga och ålderdom. Premiepensionssystemet kvalificerar sig emellertid inte till den divisionen, utan bör istället betraktas som en obligatorisk privat pensionsförsäkring. Och ska kundernas förtroende för detta system kunna bibehållas måste det finnas ett efterlevandeskydd för pensionsspararna.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

2 kommentarer

Jan Sandström

Hej Håkan.
Vad är risken för systemet? Premiepensione måste ju betalas ut, antingen som arvsvinst eller till försäkrad. Håller helt med dej i din tanke om återbetalningsskydd enligt modeller man ser på tjänstepensioner. Kan det vara så att man har räknat in del av arvsvinster för finanisiering av systemet eller? Återigen, vad är risken för staten? Om man ser på den kostnad eller rättare sagt missade arvsvinster som finns i tjänstepensioner för återbetalningsskydd så verkar det heller inte bli någon väsentlig skillnad i utbetalning mellan dessa grupper. Dvs. med eler utan återbetalningsskydd. Kan det även vara så att ma sett att det kan påverka garantipensionen om alla väljer återbetalningsskydd eller?

Håkan Svärdman

Hej Jan

Jag ser inga risker vare sig för staten, eller premiepensionssystemet med att införa ett efterlevandeskydd. Däremot finns det risk politiska motsättningar inom Pensionsgruppen som har till uppgift att förvalta pensionsöverenskommelsen som ingicks mellan moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, folkpartiet och socialdemokraterna där frågan om hälsoprövning är minerad.
Håkan Svärdman

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*