Stockholmare är inte som andra!

Konferenshotellet i Breanäs, Stadshotellet i Katrineholm och Sturebadets konferens i Stockholm. Tre platser i Sverige som jag har besökt den senaste veckan. Tre platser som var för sig representerar tre mycket olika bilder av Sverige. Glesbygd, småstad och storstad.

Utanför Sturebadet står Svampen, Stureplans klassiska mötesplats. Om man stannar upp och spanar runt på omgivningen och strömmarna av förbipasserade människor är det inte svårt att föreställa sig attSvampen Stockholmarna i gemen är snobbiga och skräniga individualister. Men livet runt Svampen är mest yta som döljer en annan värld, en värld som på många sätt skiljer sig från övriga delar av landet. I rapporten Välfärdstendens i storstadsregionerna 2009, som presenteras i dag,  växer en bild fram av en region som har påbörjat en resa som på flera punkter avviker utvecklingen i andra delar av landet.

 • Stockholmarna upplever att de har något sämre ekonomiska marginaler ifall de drabbas av sjukdom än övriga svenskar. 49 procent tror inte att de kan bibehålla sin standard i mer än sex månader ifall de blev sjukskrivna.
 • Endast 77 procent av stockholmarna arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal. Motsvarande andel i övriga landet är 86 procent. 
 • Stockholmare efterfrågar privata sjukförsäkringar i större utsträckning än övriga svenskar. Andelen med sjukvårdsförsäkring uppgår till 20 procent och 38 procent har skaffat sig en sjukförsäkring. Motsvarande andel i riket är 16 respektive 35 procent. Stockholmarna visar även störst intresse för att teckna äldreomsorgsförsäkring ifall det var möjligt.
 • Trots att många stockholmare har tecknat privata försäkringslösningar har inte deras värderingar kring välfärd individualiserats i större utsträckning än övriga svenskar. Snarare hittar vi det svagaste stödet för att individen själv ska ha huvudansvaret för försäkringsskyddet vid arbetsoförmåga och pension bland stockholmarna. Den ståndpunkten har sitt starkaste stöd hos skåningarna.   
   

Stockholms bottenplacering när det gäller andelen som arbetar utan kollektivavtal förklarar troligen varför vi stockholmare köper privata försäkringar i större omfattning än övriga i landet. Och när jag står där under Svampen är det uppenbart att många stockholmare både har råd och kan, tackvare en god hälsa teckna sådana försäkringar för att komplettera det allt svagare offentliga socialförsäkringsskyddet. Men det gäller långt ifrån alla. Skulle den nuvarande utvecklingen i Stockholm förstärkas och spridas i landet är jag orolig för att många kan hamna i välfärdens skugga. Borde vi inte hellre söka nya vägar där människors behov av trygghet, önskan om valfrihet och drömmar om individuellt oberoende kan förverkligas?

 Håkan Svärdman

Läs hela rapporten:Folksamrapport – Välfärdstendenser i storstadsregioner 2009

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

Länkar till detta inlägg

Läs mer om denna funktion

Stockholmarna har störst andel privata sjukförsäkringar | Folksam

[…] ladda ner i sin helhet på Trygghetsspanarna – en blogg om försäkringar, sparande och pengar: http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2009/09/29/stockholmare-ar-inte-som-andra/ På bloggen kommenterar Folksams välfärdsanalytiker Håkan Svärdman […]

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*