Dags att välkomna raka rör i socialförsäkringssystemet

På Socialdepartementets hemsida hittade jag ett pressmeddelande från  Raka rörsocialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson där hon välkomnade att försäkringsbolaget AFA, som sköter de kollektivavtalade försäkringarna, sänkte sjukförsäkringspremien med totalt 2,3 miljarder kronor. Det betyder att kommuner och landsting får mer pengar att röra sig med enligt Husmark Pehrsson.

Vad AFA gör är vad alla försäkringsbolag är skyldiga att göra, det vill säga att sätta en premie som motsvarar försäkringskostnaden. Denna försäkringsmässiga princip ska även gälla för socialförsäkringssystemet, men har i praktiken inte tillämpats. I stället har socialförsäkringssystemet blivit en kassako för staten när pengar saknas för andra satsningar. Denna dolda beskattning har flitigt använts av alla regeringar oavsett färg sedan början av 1990-talet. Det förklarar troligen varför ingen socialförsäkringsminister hittills har välkomnat principen om raka rör mellan avgifter och kostnader i socialförsäkringssystemet. Om så vore fallet hade kommuner och landsting tillsammans med övriga arbetsgivare kunnat minska sina kostnader för sjukförsäkringen med 9 miljarder kronor nästa år och ytterligare 35 miljarder kronor de kommande två åren. Pengar som säkert hade varit välkomna.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

Länkar till detta inlägg

Läs mer om denna funktion

Guldregn över arbetsgivarna | Trygghetsspanarna

[…] Kategori: Sjukförsäkring, kollektivavtal | Inga kommentarer I slutet av september skrev jag ett inlägg om försäkringsbolagets AFA:s premieåterbetalning som gav kommunerna ett välbehövligt tillskott […]

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*