Socialförsäkringsnyheter i regeringens statsbudget för år 2017

Förlängd ersättningsperiod vid deltidsarbetslöshet Regeringen vill ändra a-kassereglerna för deltidsarbete så att det maximalt går att vara deltidsarbetslös och få ersättning under 60 veckor. I dag utbetalas ersättning endast under 75 dagar vid deltidsarbete. Förändringen sker genom en förordningsändring under 2017. A-kassa till förtroendevalda Regeringen ska inom kort lämna med förslag som förtydligar förtroendevaldas rätt […]

Läs mer

Sommaren och finansiella marknader

En mer händelserik sommar är det nog svårt att finna. Dessutom har många utfall ansetts osannolika på förhand. Det blev en Brexit. Det blev Donald Trump på republikanernas partikonvent och en sommar med mycket tuffa ordväxlingar mellan Clinton och Trump, men också inom det republikanska partiet. USA framstår mindre och mindre ”united” för var dag […]

Läs mer

Agera försäkring är bättre än medfinansiering

Ett trendbrott kan skönjas när det gäller sjukfrånvaron. Det framgår av Försäkringskassans senaste utgiftsprognos. Den visar att ökningstakten i startade sjukfall har avtagit det senaste halvåret och beräknas inte överstiga 2015 års nivåer. Nu förväntas inflödet i sjukförsäkringen motsvara den årliga ökningstakten för arbetskraften, d.v.s. 1 procent per år fram till år 2020. En vikande trend […]

Läs mer

Pension är en odelbar rättighet

Dela grejer har blivit populärt, alltifrån borrmaskiner till bilar. Nu pratas det också om att dela eller överlåta pensionen mellan makar. Frågan har lyfts av Pensionsgruppen, som förra veckan presenterade en diger rapport om pensionsgapet mellan kvinnor och män. Ett av kapitlen reder ut trådarna kring överlåtelse och bodelning av pensionsrätt mellan makar på ett […]

Läs mer

Erbjuder regeringen något extraspår i sin hälsoväxling?

I våras utfärdade regeringen ett ultimatum till facken och arbetsgivarna som löd i stil med följande: Underteckna en principöverenskommelse senast i augusti om åtgärder som kan förväntas minska sjukfrånvaron på arbetsmarknaden annars höjs arbetsgivarnas kostnader för sjukförsäkringen. Ett är säkert, regeringen har inte laddat med lösskott när de nu pressar parterna till förhandlingsbordet. Blir förhandlingarna resultatlösa […]

Läs mer

F43:orna driver upp antalet sjukfall kraftigt

  Under förmiddagen försjönk jag i Försäkringskassans senaste Korta analyser (2016:2) av sjukskrivningarna som presenterar dramatiska siffror. Antalet startade sjukfall har ökat med 98 000 mellan åren 2010 och 2015. Sjukfall med psykiatriska diagnoser ökade mest, 57 000 sjukfall eller 59 procent. Med startat sjukfall menas sjukskrivningar som har pågått längre än 14 dagar. De psykiska sjukdomarna […]

Läs mer

Checklista för skilsmässa efter 65

Att skilja sig var socialt laddat för ett par generationer sedan. För äldre människor var det så gott som otänkbart att bryta upp äktenskapet med mindre än att döden klev in och skilde dem åt. Idag har skilsmässans sociala stigma dämpats rejält, vilket inte minst 60-plussarna visar. År 2000 skilde sig knappt 500 personer mellan […]

Läs mer

2016 utgåva av Folksams vitbok: Vägen till ett pensionssystem i världsklass.

I dag presenterar Folksam 2016 utgåva av vitboken Vägen till ett pensionssystem i världsklass på DN-debatt. Nya beräkningar visar att pensionsnivåerna fortsätter falla i oförminskad takt. Sedan årskull 1939 gick i pension har den allmänna pensionen sjunkit från 61 till 49 procent av slutlönen för årskull 1948. Lyckas vi inte stoppa pensionsfallet väntar inga ljusa […]

Läs mer

Barnförsäkring finns i många varianter. Välj den som passar barnet bäst.

Dagens barnförsäkringar, som sjuk- och olycksfallsförsäkringen för barn populärt kallas, började utvecklas av försäkringsbolagen under 1970-talet. Renodlade olycksfallsförsäkringar hade erbjudits sedan länge, men kombinationen med en försäkring som gav ersättning för skador som orsakades av både olycksfall och sjukdomar var ny. Genomslaget för barnförsäkringen skulle dock dröja till slutet av 1990-talet då drygt en tredjedel […]

Läs mer

Dottern får sämre ersättning än mamman trots likartade skador

Nyligen presenterade Folksam rapporten Trygg barndom där det offentliga och privata försäkringsskyddet för barn beskrivs. För att illustrera skillnaden i försäkringsskyddet för vuxna och barn på ett individuellt plan har vi tagit fram ett uppdiktat exempel där mamma Mona (37 år) och dottern Sara (9 år) ådrar sig liknade skador. Mona och Sara har planerat […]

Läs mer